O zdrowiu

Internetowy portal tematyczny!

07
Jul

Pielęgniarki

Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pomoc dla doktorów – niezastąpione pielęgniarki
Jakakolwiek grupa profesjonalna, jaka egzekwuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością za innych ludzi kieruje się kodeksem moralnym. Etyka powinna przyświecać zwłaszcza takim przedsięwzięciom, które są połączone z człowieczym zdrowiem i życiem. Stoi także u podstaw medycyny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, którzy rozpoczynają pracę, tak jak rozpoznawalna jest reguła głosząca, że w głównej mierze nie należy szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów starożytnych. Zasady etyczne medycyny zostają aktualne niezależnie od upływu wolnego czasu. Ma obowiązek kierować się nimi każdy doktor. Ewidentnie, wspomniane reguły są niezwykle ogólne, jednak nakreślają najistotniejsze powinności oraz ograniczenia, którym podlega pomagający chorym doktor oraz jego pielęgniarki. Wśród innych, znacznie bardziej dogłębnych wypada wymienić obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się pewnie oraz mieć pojęcie, że żadna z kwestii traktujących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane dłonie. Tylko wówczas proces diagnozy i leczenia będzie przebiegał porządnie, albowiem we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań leczniczych. W ostateczności to człowiek w medycynie jest najważniejszy, o czym nie można zapominać, jeżeli medycyna ma dalej opierać się na etyce. W celu dostosowania bezustannie poszerzającej się teoretycznej oraz wygodnej wiedzy medycznej skonstruowano liczne klasyfikacje, jakie porządkują wiele zagadnień z aspektu leczenia oraz diagnostyki.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.